นายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง และคณะผู้บริหาร

ร่วมประชุมสานสัมพันธ์ผู้นำท้องที่ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาดแร้ง ครั้งที่ 11/2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนไฮ หมู่ 2

พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Big cleaning day เพื่อทำความสะอาดบริเวณ ทต.ตลาดแร้งและภายในสำนักงาน

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ร่วมกับรพ.สต.หลุบโพธิ์

ออกตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร ของ ม.5,7,11,16,17 ในโครงการอาหารปลอดภัย ทต.ตำบลตลาดแร้ง

นาย​วร​ศิษย์ พุ​ฒ​จีบ นายอำเภอบ้านเขว้า ​เป็น​ประธาน​นำผู้นำท้องถิ่น​ข้าราชการ​ทุก​ภาค​ส่วน​วางพวงมาลา

​และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช​มหา​ราชา​ บรม​นาถ​บพิตร

งานแผนที่ภาษีฯ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ร่วมประชุมชี้แจง พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ในการปรุชมสานสัมพันธ์ผู้นำท้องที่
ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตลาดแร้ง ครั้งที่ 10 /2562 ณ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 1

1 2 3 9