งานบุญเดือนหก บุญบั้งไฟ ณ วัดมหาคงคา บ้านกุดหูลิง

นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า ร่วมกับนายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน

นายวิเชียร เจนชัย นายกเทศบาลตำบลตลาดแร้ง คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ สวนสาธารณะสระหลวง เทศบาลตำบลบ้านเขว้า

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

มอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาพยาบาลของรัฐแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ให้แก่ นางสาวสมใจ หมายถมกลาง บ้านโนนเปลือย หมู่ 7 ผู้ป่วยติดเตียง

1 2 3 6