นายกเทศมนตรี

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

นาย​วร​ศิษย์ พุ​ฒ​จีบ นายอำเภอบ้านเขว้า ​เป็น​ประธาน​นำผู้นำท้องถิ่น​ข้าราชการ​ทุก​ภาค​ส่วน​วางพวงมาลา

​และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช​มหา​ราชา​ บรม​นาถ​บพิตร

งานแผนที่ภาษีฯ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ร่วมประชุมชี้แจง พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ในการปรุชมสานสัมพันธ์ผู้นำท้องที่
ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลตลาดแร้ง ครั้งที่ 10 /2562 ณ บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 1

ข้อมูลข่าวสาร

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Preblend)สายบ้านโนนเปลือย-บ้านโนนโก (ช่วงบ้านโนนเปลือย หมู่ 16)
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Preblend)สายทางบ้านหลุบโพธิ์-บ้านกุดไผ่ (ช่วงบ้านดอนไฮ หมู่ที่ 2 – บ้านกุดไผ่ หมู่ที่ 1)
ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายโนนเปือย-บ้านโนนโก
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebland) สายทางโนนเปือย-บ้านโนนโก (ช่วงพนังกั้นลำน้ำชี) รหัสสายทาง ชย.ถ.56-003 บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15
โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหนองจันทิ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายโนนเปือย-บ้านโนนโก
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ สิ่งก่อสร้างชำรุด เสื่อมสภาพ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตลาดแร้งว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภา

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่