นายกเทศมนตรี

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำลำห้วยกุดหูลิง บ้านกุดหูลิง หมู่ที่ 10
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า
ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สรุปผลการสำรวจ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภา
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำห้วยวังจอก บ้านคลองอุดม หมู่ 15
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภา

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่