นายกเทศมนตรี

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

งานบุญเดือนหก บุญบั้งไฟ ณ วัดมหาคงคา บ้านกุดหูลิง

นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า ร่วมกับนายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายโนนเปือย-บ้านโนนโก
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา (NR-Prebland) สายทางโนนเปือย-บ้านโนนโก (ช่วงพนังกั้นลำน้ำชี) รหัสสายทาง ชย.ถ.56-003 บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15
โครงการ จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหนองจันทิ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหนองจันทิ
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้ง สระอิสานเขียว หมู่ 1 บ้านกุดไผ่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา สายโนนเปือย-บ้านโนนโก
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ สิ่งก่อสร้างชำรุด เสื่อมสภาพ
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลตลาดแร้งว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภา

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่