นายกเทศมนตรี

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข่าวกิจกรรม Facebook

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศราคากลางรถฟาร์มแทรกเตอร์ พร้อมชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีจำหน่ายเป็นสูญ พัสดุที่สูญไป หรือขึ้นทะเบียนแล้วแต่หาไม่พบ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแร้ง-หนองบัวภู บ้านหลุบโพธิ์เพชร หมู่ที่ 17
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านตาดพัฒนา หมู่ที่ 13
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตผล
สรุปผลการสำรวจ เรื่องแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
คำแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง
แบบแสดงความคิดเห็นงบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-002 สายโนนเปลือย-บ้านท่าจั่น ช่วงบ้านโนนเปลือย หมู่ 16 (หน้าปั้ม PT)-บ้านท่าจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดแร้ง กว้าง 4 เมตร ยาว 4,100 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
แบบแสดงความคิดเห็นงบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-003 สายโนนเปลือย-บ้านโนนโก สายบ้านโนนเปลือย หมู่ 16 (เรียบแม่น้ำชี)-บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลตลาดแร้ง กว้าง 4 เมตร ยาว 4,350 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง สมัยประชุมสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภา

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่