นายกเทศมนตรี

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง ประการจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางจ้างเหมาโครงการออกสำรวจจัดทำแผนที่ภาษีฯโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมหาโพธิ์ บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ 5
ประกาศ เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2563 (ประจำเดือนธันวาคม 2563-พฤษภาคม 2564)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างราคากลางโครงการกำจัดวัชพืชเปิดทางน้ำลำห้วยกุดหูลิง บ้านกุดหูลิง หมู่ที่ 10
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง
แบบแสดงความคิดเห็นงบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-002 สายโนนเปลือย-บ้านท่าจั่น ช่วงบ้านโนนเปลือย หมู่ 16 (หน้าปั้ม PT)-บ้านท่าจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดแร้ง กว้าง 4 เมตร ยาว 4,100 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
แบบแสดงความคิดเห็นงบอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติรหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-003 สายโนนเปลือย-บ้านโนนโก สายบ้านโนนเปลือย หมู่ 16 (เรียบแม่น้ำชี)-บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15 ตำบลตลาดแร้ง กว้าง 4 เมตร ยาว 4,350 เมตร หนา 0.04 เมตร เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
สรุปผลการสำรวจ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง สมัยประชุมสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภา
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภา

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่