นายกเทศมนตรี

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


ข่าวกิจกรรมของหน่วย

องค์กรบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิร่วมกับเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

มอบเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปเข้ารับการรักษาพยาบาลของรัฐแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหนองจันทิ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยหนองจันทิ
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้ง สระอิสานเขียว หมู่ 1 บ้านกุดไผ่
ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหนองหัวภู หมู่ที่ 2 บ้านดอนไฮ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หนองหัวภู บ้านดอนไฮ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการประปาฯ บ้านกุดไผ่ หมู่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประธานสภา

ปฏิทินกิจกรรม

แบนเนอร์

เรื่องมาใหม่