กพสต.ตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า ร่วมกันจัดทำโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผ้าไทย ณ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง

13 /ก.ค./63 กพสต.ตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า ร่วมกันจัดทำโครงการฝึกอบรมการแปรรูปผ้าไทย ณ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง

Print Friendly, PDF & Email
13 สิงหาคม 2563