กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลตลาดแร้ง และคณะครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน และพ่นฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2563 กองสาธารณสุขเทศบาลตำบลตลาดแร้ง และคณะครูโรงเรียนบ้านกุดไผ่ ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน และพ่นฆ่าเชื้อบริเวณโรงเรียนเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19


Print Friendly, PDF & Email
28 กุมภาพันธ์ 2564