การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

สมัยสมัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง


Print Friendly, PDF & Email
23 พฤษภาคม 2562