การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 5

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมสภา

Print Friendly, PDF & Email
13 สิงหาคม 2563