การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง สมัญสามัญที่ 3 ครั้งที่ 6

การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง สมัญสามัญที่ 3 ครั้งที่ 6 วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสภา


Print Friendly, PDF & Email
5 มิถุนายน 2563