การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1

วันที่ 30 กันยายน 2562 การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง สมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภา

Print Friendly, PDF & Email
13 สิงหาคม 2563