การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภา

Print Friendly, PDF & Email
13 สิงหาคม 2563