การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1

วันที่ 2 มีนาคม 2563 การประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง สมัยประชุมสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาฯ


Print Friendly, PDF & Email
30 มีนาคม 2563