การประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1

การประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง


Print Friendly, PDF & Email
22 กุมภาพันธ์ 2562