กิจกรรมบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองจันทิ และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลตลาดแร้งนำโดย นายวิชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อชมรมผู้สูงอายุ บ้านหนองจันทิ และให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะต้นทาง ณ บ้านหนองจันทิ หมู่ 6

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Print Friendly, PDF & Email
12 ธันวาคม 2562