ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง สมัยประชุมสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง สมัยประชุมสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

Print Friendly, PDF & Email
23 ตุลาคม 2564