งาน”ฉลองโบราณสถานกู่แดง”

 วันที่ 19 เมษายน 2562 นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานเปิด

งาน”ฉลองโบราณสถานกู่แดง” ร่วมกับนายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง

หัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภา สมาชิกเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาดแร้ง

Print Friendly, PDF & Email
18 สิงหาคม 2562