งานบุญเดือนหก บุญบั้งไฟ ณ วัดมหาคงคา บ้านกุดหูลิง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า ร่วมกับนายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมเปิดงานบุญเดือนหก บุญบั้งไฟ ณ วัดมหาคงคา บ้านกุดหูลิง


Print Friendly, PDF & Email
5 มิถุนายน 2563