งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ณ บ้านโนนเปลือย

วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2564 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชน ณ บ้านโนนเปลือย


Print Friendly, PDF & Email
18 กันยายน 2564