งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ซ่อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาคงคา เนื่องจากลมพายุพัดต้นไม้ล้มทับรั้ว

งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง ซ่อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาคงคา เนื่องจากลมพายุพัดต้นไม้ล้มทับรั้ว


Print Friendly, PDF & Email
23 ตุลาคม 2564