จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง นำโดยนายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้งพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้แก่ประชาชนทุกหมู่บ้าน

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Print Friendly, PDF & Email
15 กรกฎาคม 2563