นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (อำเภอบ้านเขว้า) พ.ศ.2561-2565

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงานเวทีรับฟังความคิดเห็น แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ (อำเภอบ้านเขว้า) พ.ศ.2561-2565 ทั้งนี้นายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ได้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นฯ ณ วัดศรีมหาโพธิ์ บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ 5

 

 

Print Friendly, PDF & Email
15 กรกฎาคม 2563