นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า ประธานเปิดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า ประธานเปิดพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และร่วมกิจกรรม “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดวัด ณ วัดศรีมหาโพธิ์ บ้านหลุบโพธิ์ หมู่ 5

 

Print Friendly, PDF & Email
5 มิถุนายน 2563