นายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง และคณะผู้บริหาร

วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมสานสัมพันธ์ผู้นำท้องที่ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาดแร้ง ครั้งที่ 11/2562 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนไฮ หมู่ 2

Print Friendly, PDF & Email
15 กรกฎาคม 2563