นายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมตรีตำบลตลาดแร้ง ร่วมกับกองสาธารณสุขฯและนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ที่วัดป่าเรไรบ้านโนนขี้ตุ่น ม.9

วันที่ 14 ตุลาคม 2537 เทศบาลตำบลตลาดแร้งนำโดยนายวิเชียร เจนชัย นายกเทศมตรีตำบลตลาดแร้ง ร่วมกับกองสาธารณสุขฯและนักพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ที่วัดป่าเรไรบ้านโนนขี้ตุ่น ม.9

Print Friendly, PDF & Email
28 พฤศจิกายน 2563