นายอำเภอบ้านเขว้า ได้ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดแร้ง และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า ได้ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ

และลูกจ้าง เทศบาลตำบลตลาดแร้ง และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ


 

Print Friendly, PDF & Email
25 กันยายน 2563