บ้านโคกน้อย หมู่ 11 ได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน วัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 บ้านโคกน้อย ม.11 พร้อมด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน อ.ส.ม.และชาวบ้าน ได้ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน

วัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย


Print Friendly, PDF & Email
11 พฤษภาคม 2564