ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง


Print Friendly, PDF & Email
21 เมษายน 2564