ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตลาดแร้ง


Print Friendly, PDF & Email
21 เมษายน 2564