ประกาศราคากลางและ TOR ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-003 สายบ้านโนนเปลือย-บ้านโนนโก สายบ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16 (เรียบแม่น้ำชี)-บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 15

Print Friendly, PDF & Email
28 กุมภาพันธ์ 2564