ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้งหนองหัวภู หมู่ที่ 2 บ้านดอนไฮ

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาที่ตั้งหนองหัวภู หมู่ 2 บ้านดอนไฮ ตำบลตลาดแร้ง ดทศบาลตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราราอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


Print Friendly, PDF & Email
23 พฤษภาคม 2562