ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ ที่ตั้ง สระอิสานเขียว หมู่ 1 บ้านกุดไผ่

Print Friendly, PDF & Email
12 ธันวาคม 2562