ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่หมู่ที่ 16 บ้านโนนเปลือย ตำบลตลาดแร้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Print Friendly, PDF & Email
25 กันยายน 2563