ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Print Friendly, PDF & Email
15 กรกฎาคม 2563