ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี (e-bidding)

Print Friendly, PDF & Email
28 พฤศจิกายน 2563