ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Print Friendly, PDF & Email
13 สิงหาคม 2563