ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง

Print Friendly, PDF & Email
17 มิถุนายน 2564