ประกาศ เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคาพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปี พ.ศ.2563

23 ตุลาคม 2564