ประกาศ เรื่อง ประการจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางจ้างเหมาโครงการออกสำรวจจัดทำแผนที่ภาษีฯโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

เรื่อง ประการจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางจ้างเหมาโครงการออกสำรวจจัดทำแผนที่ภาษีฯโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


Print Friendly, PDF & Email
11 พฤษภาคม 2564