ประกาศ เรื่อง ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2563 (ประจำเดือนธันวาคม 2563-พฤษภาคม 2564)

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

เรื่อง  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2/2563 (ประจำเดือนธันวาคม 2563-พฤษภาคม 2564)


Print Friendly, PDF & Email
11 พฤษภาคม 2564