ประกาศ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นะื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-002 สายบ้านโนนเปลือย-บ้านท่าจั่น ช่วงบ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16 (หน้าปั้ม PT)

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นะื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-002 สายบ้านโนนเปลือย-บ้านท่าจั่น ช่วงบ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16 (หน้าปั้ม PT)

https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/03/ปั้มพีที.pdf 

Print Friendly, PDF & Email
11 พฤษภาคม 2564