ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการออกสำรวจจัดทำแผนที่ภาษีฯโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ปรำจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลคตำบลตลาดแร้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการออกสำรวจจัดทำแผนที่ภาษีฯโครงการจัดทำแผนที่ภาษีฯ ปรำจำปี พ.ศ. 2564


Print Friendly, PDF & Email
28 กุมภาพันธ์ 2564