ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมหาโพธิ์ หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมหาโพธิ์ หมู่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)


Print Friendly, PDF & Email
28 กุมภาพันธ์ 2564