ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-002 สายบ้านโนนเปลือย-บ้านท่าจั่น ช่วงบ้านโนนเปลือย หมู่ 16 (หน้าปั้ม PT) – บ้านท่าจั่น หมู่ 4 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-002 สายบ้านโนนเปลือย-บ้านท่าจั่น

ช่วงบ้านโนนเปลือย หมู่ 16 (หน้าปั้ม PT) – บ้านท่าจั่น หมู่ 4 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/03/4.pdf

Print Friendly, PDF & Email
11 พฤษภาคม 2564