ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-003 สายบ้านโนนเปลือย-บ้านโนนโก สายบ้านโนนเปลือย หมู่ 16 (เรียบแม่น้ำชี) – บ้านคลองอุดม หมู่ 15 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแร้ง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนน ASPHALT CONCRETE ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-003 สายบ้านโนนเปลือย-บ้านโนนโก

สายบ้านโนนเปลือย หมู่ 16 (เรียบแม่น้ำชี) – บ้านคลองอุดม หมู่ 15 เทศบาลตำบลตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.talatraeng.go.th/wp-content/uploads/2021/03/15.pdf

Print Friendly, PDF & Email
11 พฤษภาคม 2564