ประกาศ เรื่อง ประกาศยกเลิก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเหมืองยาง – หนองงิ้ว บ้านห้วย หมู่ที่ 8

ประกาศ เรื่อง ประกาศยกเลิก จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเหมืองยาง – หนองงิ้ว บ้านห้วย หมู่ที่ 8

ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


Print Friendly, PDF & Email
23 ตุลาคม 2564