ประกาศ เรื่อง ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์โครงการก่อสร้างถนน Asphalt Concrete ชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.56-002 สายบ้านโนนเปลือย-บ้านท่าจั่น ช่วงบ้านโนนเปลือย หมู่ 16 (หน้าปั้ม PT)

Print Friendly, PDF & Email
28 กุมภาพันธ์ 2564