ประชุมกำหนดเตรียมจัดโครงการ”ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผนดิน” (กิจกรรมปลูกป่าและปล่อยปลา)

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายอำเภอบ้านเขว้า นายกเทศมนตรีทุกตำบล และกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านเขว้า ได้ประชุมกำหนดเตรียมจัดโครงการ”ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผนดิน” (กิจกรรมปลูกป่าและปล่อยปลา)


Print Friendly, PDF & Email
12 ธันวาคม 2562