ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลตลาดแร้ง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ในหน่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรค COVID-19

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลตลาดแร้ง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning Day ในหน่วยงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรค COVID-19


Print Friendly, PDF & Email
28 กุมภาพันธ์ 2564