พนักงาน​เจ้า​หน้าที่​เทศบาลตลาด​แร้ง​ ทำกิจกรรม ​Big cleaning Day

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 พนักงาน​เจ้า​หน้าที่​เทศบาลตลาด​แร้ง​ ทำกิจกรรม ​Big cleaning Day ในบริเวณ​อาคารสำนักงาน

รอบบริเวณ​สำนักงาน​ และพ่นยาฆ่าเชื้อในสำนักงาน​ เพื่อเป็นการป้องกัน​โรคและการแพร่กระจาย​เชื้อ


Print Friendly, PDF & Email
18 กันยายน 2564