ร่วมกันต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ท่านกอบชัย บุญอรณะ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งน้ำของวัดเพื่อประชาชน ณ วัดป่ารัตนบุญญาราม (วัดป่าสามัคคีธรรม) บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16

วัน ที่ 20 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น นายสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอบ้านเขว้า พร้อมด้วย ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านเขว้านายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ ตำบลตลาดแร้งบางส่วน ร่วมกันต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (ท่านกอบชัย บุญอรณะ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาแหล่งน้ำของวัดเพื่อประชาชน ณ วัดป่ารัตนบุญญาราม (วัดป่าสามัคคีธรรม) บ้านโนนเปลือย หมู่ที่ 16 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ


Print Friendly, PDF & Email
13 สิงหาคม 2563