ร่วมกิจกรรมโครงการ “ปั่นสองฝั่งชี ท่องวิถีหนองบัวระเหว-บ้านเขว้า”

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นายอำเภอบ้านเขว้า นายอำเภอระเหว

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแร้ง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลตลาดแร้ง

ส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชน

ร่วมกิจกรรมโครงการ “ปั่นสองฝั่งชี ท่องวิถีหนองบัวระเหว-บ้านเขว้า”

สักการะกู่แดง (ม.3 บ้านกุดยาง) เที่ยวชมน้ำตกตาดร้อยรู (ม.13 บ้านตาดพัฒนา)


 

 

Print Friendly, PDF & Email
17 กรกฎาคม 2562