วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรศิษย์ พุฒจีบ นายอำเภอบ้านเขว้า เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอบ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ          สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนร่วมงาน ประมาณ ๖๐๐ คน


Print Friendly, PDF & Email
17 กรกฎาคม 2562